Graviditetens alla skeden – tre trimestrar

En graviditet pågår normalt under 40 veckor, räknat från den senaste menstruationens första dag. Man delar upp graviditeten i tre olika delar, skeden, kallade trimestrar.


Första trimestern vecka 1-12

Graviditetskalender, del 1

Under den första trimestern utvecklas embryot som till en början varit en enda cell, till ett foster.

Under denna tid händer det mycket i din kropp. Du genomgår stora hormonförändringar vilket kan leda till att du kan bli mer känslig än vanligt. Vid vecka 5 har mensen uteblivit i flera dagar och du brukar vid det här stadiet kunna ta ett graviditetstest, för vissa är det dock ännu lite för tidigt.

Misstänker du att du är gravid trots ett negativt graviditetstest kan du vänta ungefär en vecka med att testa igen. Vid denna tid (vecka 6) kan du börja känna av att du är gravid: Brösten kan spänna, du kan må illa, vara onormalt trött och ha humörsvängningar.

Under vecka 6-12 utvecklas barnet mycket, får ryggrad, armar och ben. Vid vecka 10 finns i stort sett alla kroppens inre organ. Efter vecka 12 är den största risken för missfall över.

Andra trimestern vecka 13-27

Graviditetskalender, del 2

Den andra trimestern brukar kännas mycket positiv för de kvinnor som nu har mått illa under de tre första månaderna. Illamåendet brukar nämligen gå över i början på andra trimestern.

De flesta har vid denna tidpunkt skrivit in sig på mödravårdscentralen för att under hela graviditeten kunna gå på regelbundna kontroller.

Eftersom att den största risken för missfall är över brukar de blivande föräldrarna nu känna sig mycket spända på att få berätta för nära och kära om graviditeten. Magen börjar även växa och bli synlig under den här tiden.

Många mår bra och kan leva ett normalt liv under andra trimestern, men för andra kan hela graviditeten upplevas som besvärlig och påfrestande.

graviditetskalenderTredje trimestern vecka 28-40

Graviditetskalender, del 3

Du går nu in i den sista delen av graviditeten och många känner att det börjar närma sig förlossningen.

Magen är nu stor och fostret kan röra mycket på sig vilket kan påverka vardagen. Vissa kvinnor kan i tredje trimestern må bättre än någonsin medan andra måste vila mycket.

När du går mot slutet i tredje trimestern kan många känna sig trötta igen. Magen väger mycket och du har kanske gått upp mycket i vikt. Du kan även känna att bäckenbenet blir belastat genom att fostret trycker nedåt.

Under den här tiden kan det även vara bra att förbereda sig för den stundande förlossningen. Du kanske vill få hjälp av en mödravårdscentral för att kunna få information om de olika valen och hur förlossningen vanligtvis går till.

Här kan du läsa på om din kommande förlossning.