Allt du behöver veta om zikaviruset

Vi sammanfattar de senaste utvecklingarna kring zikaviruset och hur det berör oss i Sverige.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 28 januari 2016


Zikaviruset och fosterskador

Under 2015 har zikaviruset kopplats till en kraftig ökning av fosterskadan mikrocefali i Brasilien. Ännu är det inte bevisat att zikavirusinfektion hos gravida är orsaken till fosterskadorna men sambandet är ”extremt oroväckande” enligt Världshälsoorganisationen, WHOs, generaldirektör Margaret Chan. Förra året rapporterades 3500 fall av mikrocefali i Brasilien i samband med utbrottet av zikaviruset, jämfört med 150-200 fall tidigare år. Flera länder i Sydamerika har avrått kvinnor från att bli gravida innan man vet mer om viruset.

Mikrocefali är en fosterskada där barnet föds med ett onormalt litet huvud. Det beror på att hjärnan och huvudet inte har utvecklats korrekt under graviditeten och leder oftast till utvecklingsstörning.

Spridning till Norden

Två fall av virusinfektion har konstaterats i Norden. Det gällde en svensk och dansk som båda hade rest till länder där zikaviruset cirkulerar. Folkhälsomyndigheten i Sverige rekommenderar gravida kvinnor att tala med sin läkare innan de reser till länder där zikaviruset finns. Myggan som sprider zikaviruset lever inte i Sverige så risken att det sprids hit är nästan obefintlig.

Utbrott av zikavirus

Zikaviruset upptäcktes för första gången i Uganda i 1947 bland apor i skogen Zika. Viruset rapporterades utanför Afrika och Asien för första gången i 2007. I maj 2015 bekräftades den första zikavirusinfektionen i Brasilien. Just nu har utbrott rapporterats i över 20 länder i Nord- och Sydamerika samt i Karibien.

24253989800_8af7b2fee2_o

Myggan som bär på zikaviruset är främst Aeses aegypti.

Zikafeber och hur viruset sprids

Zikaviruset sprids till människor genom myggbett. Det är främst myggan Aeses aegypti som är bärare. Infektion med viruset leder till zikafeber, en mild sjukdom som oftast går över på en vecka. De vanligaste symtomen är feber, ledvärk, hudutslag och ögoninflammation, men de flesta (ca 80 %) blir inte sjuka. Under sjukdomstiden finns viruset i blodet och kan då spridas till andra människor genom ytterligare myggbett. Enligt WHO finns inga bevis på att zikaviruset kan överföras till spädbarn genom bröstmjölk. Ett fall har rapporterats där viruset misstänks ha överförts sexuellt men det är ännu inte bekräftat.

Förebygga spridning

Inget vaccin eller läkemedel finns ännu mot zikaviruset. För att undvika zikaviruset rekommenderas myggnät, myggmedel och heltäckande kläder.