Socialstyrelsen uppmärksammar fosterrörelser för att rädda liv

För att minska antalet dödfödda barn i Sverige släpper Socialstyrelsen nya rekommendationer om fosterrörelser under graviditeten.


Om en gravid kvinna känner att fosterrörelserna har blivit färre eller svagare ska hon utan avvaktan erbjudas en undersökning av fostret. Så lyder Socialstyrelsens nya rekommendationer om fosterrörelser.

– Syftet med rekommendationerna är att färre foster ska dö i livmodern och att färre barn ska dö eller skadas i samband med förlossningen, säger Elin Linnarsson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Antalet dödfödda barn har legat på en stabil nivå i Sverige i flera decennier men varje år föds fortfarande 4 döda barn per 1000. Den siffran vill Socialstyrelsen sänka ytterligare, därav de senaste rekommendationerna. Minskade fosterrörelser som inte uppmärksammas eller omhändertas kan leda till allvarliga konsekvenser menar Socialstyrelsen och i värsta fall leda till att fostret dör.

Konkreta rekommendationer om fosterrörelser

Socialstyrelsen har också märkt att rutiner kring fosterrörelser och utredning inte ser helt lika ut över landet. Därför ingår även rekommendationer om att gravida kvinnor ska få information om till exempel vanliga mönster i fosterrörelser och att aktivt söka vård om rörelserna blir färre eller svagare.

Konkret betyder det att alla gravida kvinnor som kommer till sitt rutinbesök på mödrahälsovården i graviditetsvecka 24 ska få information om fosterrörelser.

Så här lyder samtliga nya nationella rekommendationer:

  • Hälso- och sjukvården bör ge information om fosterrörelser till alla gravida kvinnor i samband med det rutinbesök inom mödrahälsovården som erbjuds omkring vecka 24.
  • Om en kvinna har haft kontakt med vården på grund minskade fosterrörelser, men inget tytt på att fostret mått dåligt, så bör rådet till kvinnan vara att ta ny kontakt om hon åter upplever att fostrets rörelser minskar.
  • När en gravid kvinna söker vård för minskade fosterrörelser bör hälso- och sjukvården lyssna på hennes berättelse och göra en riskbedömning som underlag för fortsatt handläggning.
  • När kvinnans berättelse tyder på minskad frekvens eller styrka i fosterrörelserna, bör hälso- och sjukvården utan att avvakta erbjuda en undersökning där det finns tillgång till kardiotokografi, så kallat CTG, och ultraljud.

Varje kvinnas upplevelse är unik

Socialstyrelsen understryker också vikten av att lyssna på varje kvinnas berättelse. Det är i den sjukvårdspersonal kan upptäcka om fosterrörelserna har blivit färre eller svagare än vad som har varit normalt för just den kvinnan.