Stor diabetesrisk för överviktiga gravida

Om du är överviktig när du blir gravid är det viktigt att du går ner i vikt efter graviditeten. En viktökning från ursprungsvikten kan innebära en dramatiskt ökad risk för diabetes typ 2. Det visar en ny stor statlig amerikansk studie.


Den amerikanska studien, som undersökt över 1700 kvinnor, visar att överviktiga kvinnor som fortsätter gå upp i vikt efter graviditeten ökar risken för typ 2-diabetes med 43 procent.

– Det är farligt att väga för mycket när man blir gravid. Och det är farligt att inte gå ner i vikt till ursprungsvikten eller till och med lägre efter graviditeten, säger Kerstin Brismar, professor vid Karolinska Institutet, till Tv4 Nyheterna.

Även om sambandet mellan graviditet, vikt och diabetes tidigare har varit känt så visar resultatet i den nya studien att riskerna är mycket större än vad man tidigare trott.

– Även en relativt måttlig viktökning på fem kilo efter graviditeten innebär en mycket högre risk för typ 2-diabetes, säger Kerstin Brismar, till Tv4 Nyheterna.

Studien är gjord vid American national institute of health.

Fakta: Typ 2-diabetes
  • Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och kommer ofta i vuxen ålder
  • Sjukdomen kan vara ärftlig, men beror till stor del på dina levnadsvanor
  • Sjukdomen kan leda till olika komplikationer och ökar risken för förtidig död
  • Läs mer på Diabetes-typ2.se