Ditt barns celler lever kvar i din kropp

Efter att ha undersökt hjärnor på avlidna kvinnor fann forskare celler med den manliga Y-kromosomen i olika delar av hjärnan. Cellerna kommer högst sannolikt från kvinnornas barn som överförts under graviditeten. Vad cellerna gör där kan vi ännu bara gissa oss till.


Fenomenet kallas på engelska ”microchimerism” och syftar till en individ med celler från två genetiskt olika individer. Det upptäcktes för första gången när man såg celler med Y kromosomen cirkulera i blodet på kvinnor som hade varit gravida. Utbytet av celler sker under graviditeten då de kan ta sig från fostret till mamman genom moderkakan. Det finns också bevis för att celler kan överföras från mamma till barn genom amning.

baby-musVad barnets celler gör i kvinnans kropp är oklart. Några preliminära studier på möss tyder dock på spännande teorier. Fostrets celler är stamcellsliknande och kan bidra till att reparera vävnadsskador hos modern. Till exempel såg forskare att hos möss med hjärtfel kunde celler från musfostret ta sig till musmammans hjärta och hjälpa till att läka skadan. I fler djurstudier har forskare sett att cellerna från fostret integrerar i organ som hjärnan där de bildar fungerande nervceller.

I den senaste undersökningen av kvinnors hjärnor var forskarna också intresserade av kopplingen mellan fosterceller och Alzheimers sjukdom. Demenssjukdomen är vanligare bland kvinnor som har fött flera barn och forskarna trodde att de skulle hitta fler fosterceller i hjärnan på kvinnor som hade Alzheimers. Men resultaten visade tvärtom. I själva verket hade kvinnor med Alzheimers färre celler som kommit från sina barn.