Obligatorisk bedövning för nyförlösta kvinnor

Under 2017 kommer nya riktlinjer inom förlossningsvården att börja gälla. Detta för att personalen lättare ska kunna leta efter förlossningsskador.


Bedövningen ska ges oavsett om kvinnan behöver sys eller ej då personalen får det lättare att leta efter skador.

Vanligt att kvinnor drabbas av förlossningsskador

Idag är det ett problem inom förlossningsvården att bristningar och underlivsskador inte upptäcks vid barnafödande, fastän det drabbar tusentals kvinnor varje år.

De nya riktlinjerna med bedövning kommer däremot att underlätta för personalen att hitta fler bristningar som de kan laga, vilket medför att mamman slipper bekymmer senare.

Tidigare har det varit tradition att inte bedöva och en undersökning efter förlossning kan då uppfattas som obehaglig för en del kvinnor.

Nu är tanken at kvinnan ska bedövas innan för att på så vis slippa eventuell smärta, vilket kommer ge personalen bättre förutsättningar att göra en effektiv och systematisk undersökning.

– Genom att bedöva kommer vi att hitta fler bristningar vilket är bra. Då kan vi laga dem och kvinnan slipper bekymmer senare, säger Eva Uustal, överläkare på universitetssjukhuset i Linköping till SVT Nyheter.