Ny metod ger läkemedel direkt till moderkakan

En ny metod ska kunna leverera läkemedel direkt till moderkakan utan att skada fostret. Det kan bli till en stor hjälp för gravida och minska risken för tidig födsel och havandeskapsförgiftning.


Likheter mellan moderkakan och tumörer

Forskare har anpassat en metod som egentligen används för att leverera cancermedicin direkt till tumörer. Moderkakan och tumörer beter sig i viss mån väldigt lika. De växer snabbt, de producerar hormoner och de är bra på att undvika attacker från immunförsvaret. Genom att förändra ett läkemedel så att det hittar till celler som beter sig på just detta vis blir cancerbehandlingen specifik. Med den anpassade metoden ska läkemedel istället riktas mot moderkakan för att förbättra dess funktion utan att skada fostret som växer precis bredvid.

Moderkakan och tumörer beter sig i viss mån väldigt lika. De växer snabbt, de producerar hormoner och de är bra på att undvika attacker från immunförsvaret.

Moderkakan och tumörer beter sig i viss mån väldigt lika. De växer snabbt, de producerar hormoner och de är bra på att undvika attacker från immunförsvaret.

Få tillgängliga behandlingar idag

Många komplikationer vid graviditet som till exempel havandeskapsförgiftning eller preeklampsi är orsakade av att moderkakan inte växer ordentligt eller fungerar som den ska. Idag finns inga läkemedel som kan behandla moderkakan utan att utsätta fostret för risk. Den enda tillgängliga metoden är att sätta igång förlossningen tidigt för att rädda både mamma och barn.

Oväntad biverkning

Studier i möss visar att ingen mängd läkemedel upptäcktes i fostret med denna metod men forskarna ser en viktig nackdel. Läkemedel som påverkar moderkakan skulle också kunna påverka tillväxten av en oupptäckt tumör hos mamman. Därför föreslår de att om tekniken även fungerar för människor ska den användas i kombination med screening för eventuell cancer.