Därför bör du gå ner i vikt mellan graviditeter

En ny svensk studie visar att kvinnor som går upp mycket i vikt mellan graviditeter ökar risken att föda ett dödfött barn.


Gravid kvinnaKvinnor som gick upp mer än elva kilo i vikt mellan första och andra graviditeten ökade risken att få ett dödfött barn med så mycket som 50%. Resultaten gäller kvinnor som var normalviktiga även efter viktökningen. För kvinnor som istället gick ner i vikt mellan graviditeter syntes en riskminskning.

Den absoluta risken för spädbarnsdöd och dödföddhet är dock väldigt låg i Sverige. Däremot fortsätter andelen gravida med övervikt eller fetma att öka meddelar Socialstyrelsen. Förra året var 38% av gravida kvinnor överviktiga jämfört med 25% i 1992.

Att vara överviktig under graviditeten medför stora risker både för mamma och barnet. Risken ökar för bland annat graviditetsdiabetes, blodtryckssjukdomar och havandeskapsförgiftning. Dessutom föder överviktiga kvinnor ofta större barn vilket kan leda till komplikationer vid förlossningen.