Upptäckt: Möjlig orsak till graviditetsillamående

Det senaste året har två studier visat en koppling mellan graviditetsillamående och ett protein i blodet som verkar påverka moderkakan och aptit. Studierna ger nytt hopp om behandling av kraftig illamående som tidigare förklarats av hormoner.


Tidigare studier har pekat på östrogennivåer och andra graviditetshormoner som möjlig orsak till graviditetsillamående och extrem graviditetsillamående, också kallat hyperemesis gravidarum. Det innebär att många kvinnor får som förklaring att illamående och kräkningar är en normal del av graviditeten trots att symtomen är allvarliga.

Nu visar två studier, publicerade nära inpå varandra, att ett protein i blodet (GDF15) kan vara möjlig orsak till graviditetsillamående och hyperemesis gravidarum.

Den ena studien visar att gravida kvinnor som rapporterat besvär av illamående och kräkningar under andra trimestern har högre nivåer av proteinet GDF15 i blodet jämfört med kvinnor som inte haft besvär.

Den andra studien har undersökt proteinet från ett genetiskt perspektiv. En stor genetisk analys har jämfört omkring 1300 kvinnor som behandlats med dropp för kräkningar och illamående under graviditeten och över 15 000 kvinnor utan besvär. Resultaten visar en koppling till genen för GDF15 proteinet och tyder på att den är inblandad i hyperemesis gravidarum.

Det är för tidigt att undersöka om läkemedel som dämpar proteinet kan lindra symtom i människor men forskare bakom studien ser optimistiskt på resultaten som öppnat ett nytt spår för framtida behandling.

Mer om extrem graviditetsillamående

Extrem graviditetsillamående eller hyperemesis gravidarum drabbar många gravida och ger kraftiga kräkningar som kan innebära en fara för både mamma och foster. Extrem graviditetsillamående kan ge elektrolytrubbningar, vitamin- och näringsbrist samt öka risken för missfall.

Om du går ner i vikt under graviditeten eller kräks så mycket att du känner dig torr i munnen, har svårt att kissa eller blir yr ska du söka vård.