Gravida med depression kan få hjälp på nätet

I en ny studie ska internetbehandling hjälpa deprimerade gravida kvinnor. En grupp där många annars inte söker hjälp.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


GraviditetsbloggTio procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression. Omställningarna i kroppen och i livet är många. Dessutom har en del kvinnor en ökad risk att drabbas.

– Det finns undersökningar som visar att kvinnor som har återkommande depressioner har en ökad risk att insjukna både under graviditet och efter förlossning. För kvinnor som medicinerar mot depression, och slutar på grund av graviditeten, finns en påtaglig risk, säger psykiatern Margareta Blomdahl Wetterholm och en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter.

Trots detta söker inte de flesta vård. Skuld och skam, en ovilja att äta antidepressiva samt att tillgången av KBT har varit begränsad, är några av orsakerna.

Men med hjälp av KBT-behandling på nätet hoppas nu forskarna kunna hitta de gravida kvinnorna. Psykologisk behandling genom självhjälpsprogram på nätet har visat sig fungera lika bra som vanlig psykoterapi. I denna studie har man dessutom anpassat programmet just för gravida och de förutsättningar som det innebär.

Programmet fokuserar också mycket på tankar kring graviditeten, föräldraskapet och parrelationen.

Studien genomförs av Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting, men är öppen att söka för alla kvinnor i hela landet.