Ny metod för att förhindra blindhet hos för tidigt födda

För tidigt födda barn riskerar att drabbas av ögonsjukdomen ROP, som kan orsaka blindhet. Nu har forskare hittat ett sätt att identifiera vilka barn som drabbas – utan plågsamma ögonkontroller.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


Blindhet hos för tidigt födda förhindras med ny metod

Ny metod kan förhindra onödiga plågsamma moment hos barn som har en liten risk att drabbas av ögonsjukdomen. Foto: Sahlgrenska Akademin

Av alla barn som föds mer än två månader för tidigt riskerar en tredjedel av dessa att drabbas av ögonsjukdomen ROP som kan leda till blindhet om den inte behandlas.

Därför är det till stor vikt att alla barn som är för tidigt födda undersöks regelbundet upp till tre månaders ålder. Men undersökningarna är både påfrestande och smärtsamma för barnen.

Men nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram ett webbprogram som i ett tidigt skede hjälper läkare att identifiera högriskbarnen för sjukdomen ROP.

Detta tack vare analys av födelsevikt och viktuppgång som man sedan tidigare har en koppling till sjukdomen.

Ny metod för att förhindra blindhet hos för tidigt födda

Pia Lundgren. Foto: Sahlgrenska akademin

– Med metoden får vi bättre möjligheter att försöka förebygga allvarlig ROP. Det blir också lättare att veta att vi undersöker rätt barn, så att barn med lägre risk kan besparas onödigt påfrestande ögonundersökningar. Detta är bra både för det enskilda barnets välbefinnande och ur en socioekonomisk synpunkt, säger Pia Lundgren, doktorand vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Länk till avhandlingen