Screeningmetod ska sänka dödligheten hos foster

En screeningmetod ska testas på gravida kvinnor. Förhoppningen är att det ska leda till färre fall av för tidigt födda samt sänka dödligheten och sjukdomar hos barnen.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


Pregnant woman sitting on chair with baby scan photos11 000 gravida kvinnor ska nu vid sex olika svenska sjukhus testa en ny screeningmetod.

Metoden går ut på att mäta längden på livmoderhalsen med hjälp av ultraljud. Om kvinnan har en kort livmoderhals kan man i dessa lägen sätta in en behandling med gulkroppshormon (progesteron) som då sänker risken för sjuklighet och dödlighet.

”Det verkar väldigt lovande, men det är inte säkert att detta skulle gälla i en svensk befolkning”, säger Lil Valentin, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och huvudansvarig för studien till SVT.

Detta eftersom Sverige har en lägre grad av för tidigt födda, andra socialekonomiska förhållanden och annorlunda befolkningssammansättning än de länder som ingick i studien.

I Sverige ska metoden testas vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Norra Älvsborgs länssjukhus, Falu lasarett och Örebros universitetssjukhus.